3 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK -6,0 m, summerat på
East and Southern Africa Association of Accountants General (ESAAG) 2010 - 2012 - ESAAG 2010-2012 SEK -911 910

Public finance management

Beskrivning

ESAAG is a non-profit association of Accountants General in East and Southern Africa, constituted to support the Accountants General's Offices to develop sound PFM practices by providing: A knowledge base; Networking and information sharing opportunities; Advice on PFM legislation framework; Regional and international representation and promoting cooperation; Providing and/or supporting capacity building.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100000503-AFR-15111

AUC/DPA 2014-2017, Election & Gov - AU DPA Governance 2 SEK -2 158 646

Public sector policy and administrative management

Beskrivning

The African Union Commission's Department for Political Affairs, pooled funds for Election and Governance (2014 - 2017).

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100015703-AFR-15110

AUC/DPA 2014-2017, Election & Gov - AU DPA DEAU 2 SEK -2 918 736

Public sector policy and administrative management

Beskrivning

The African Union Commission's Department for Political Affairs, pooled funds for Election and Governance (2014 - 2017).

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100015704-AFR-15110

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK -6,0 m USD -633 k
2018 SEK 992 t USD 114 k
2017 SEK 9,5 m USD 1.1 m
2016 SEK 36,3 m USD 4.2 m
2015 SEK 9,2 m USD 1.1 m
2014 SEK 56,6 m USD 8.3 m
2013 SEK 28,3 m USD 4.3 m
2012 SEK 82,5 m USD 12.2 m
2011 SEK 56,3 m USD 8.7 m
2010 SEK 64,0 m USD 8.9 m
2009 SEK 27,1 m USD 3.6 m
2008 SEK 47,2 m USD 7.1 m
2007 SEK 29,6 m USD 4.4 m
2006 SEK 2,2 m USD 295 k
2005 SEK 2,4 m USD 327 k
2004 SEK 5,2 m USD 710 k
2003 SEK 3,3 m USD 409 k
2002 SEK 3,3 m USD 339 k
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Regering och civila samhället

Innefattar bland annat aktiviteter som rör stöd för förvaltningssystem och offentlig sektor, hantering av makroekonomiska policyfrågor, HR-förvaltning, organisationsutveckling, stöd till departement och myndigheter, planering och samordning av bistånd. Innefattar även utrikesfrågor, budgetering, beskattning, decentraliseringsprocesser, utveckling av lagstiftning och rättsväsende, demokratiskt deltagande, allmänna val, mänskliga rättigheter, stöd för anti-korruption, civilt fredsbyggande, förebyggande och lösning av konflikter.

(Stat och civilsamhälle inom DAC)