2 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 26,2 m, summerat på
BIO-INNOVATE Phase II, 2016-2021 SEK 25 876 000

Technological research and development

Beskrivning

The Bio-resources Innovations Network for Eastern Africa Development is a multidisciplinary research and innovation competitive funding mechanism for biosciences and product oriented innovation activities in Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and Ethiopia. The BIO-INNOVATE niche is a focus on applications of bio-resources innovations to support sustainable growth and adaptability to climate

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5105007601-AFR-32182

Grand Challenges Africa at AESA SEK 342 915

Technological research and development

Beskrivning

The African Academy of Sciences (AAS) has applied to Sida for funding of 98,4 million SEK to contribute to the Grand Challenges (GC) Africa program during the period 2018-07-01 until 2013-06-30. The GC Africa program aims at supporting the creation of innovations targeting developmental challenges preventing African countries from attaining the Global Goals for Sustainable Development. The basic concept of all GC programs includes grant support to research projects responding to pre-defined challenges not requiring extensive preliminary data. GC Africa has adapted this concept to the African context and established a program open to African researcher based at African universities and institutions and addresses challenges specific to African development needs. GC Africa is a program of the Alliance for Accelerating Science in Africa (AESA) that is a programmatic platform founded by the AAS and the organization New Partnership for Africa's Development with the aim to address Africa's health and development challenges. AESA has established and drives different programs to support researchers and research projects in Africa and to develop academic leadership and innovations. Sida will enter into agreement with the AAS, a new partner organization for Sida. The envisaged total budget of the GC Africa program is approximately 246,5 million SEK (28 million USD), out of which 86,5 million SEK (9,85 million USD) have been contributed by the Bill and Melinda Gates Foundation, Institute Pasteur and the South African Medical Research Council. The AAS is in the process of attracting additional funders to the program and is approaching African governments and philanthropists. Of Sida’s support to the GC Africa program approximately 65,4 million SEK will be forwarded to research projects.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11483A0101-AFR-32182

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 26,2 m USD 2.8 m
2018 SEK 33,0 m USD 3.8 m
2017 SEK 37,0 m USD 4.3 m
2016 SEK 13,0 m USD 1.5 m
2015 SEK 10,0 m USD 1.2 m
2014 SEK 34,4 m USD 5.0 m
2013 SEK 40,0 m USD 6.1 m
2012 SEK 30,0 m USD 4.4 m
2011 SEK 16,0 m USD 2.5 m
2010
2009 SEK 1,5 m USD 202 k
2008 SEK 2,5 m USD 371 k
2007 SEK 12,0 m USD 1.8 m
2006 SEK -5,8 m USD -787 k
2005 SEK 11,9 m USD 1.6 m
2004 SEK 24,6 m USD 3.3 m
2003 SEK 26,8 m USD 3.3 m
2002 SEK 23,5 m USD 2.4 m
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Industri

Innefattar bland annat aktiviteter gällande produktion och tillverkning inom bland annat textil, energi, metall, maskiner, läkemedel, transportutrustning och hantverk. Innefattar även industripolitik och administration, stöd till utvecklingen av små och medelstora industriföretag samt teknisk forskning.