1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 12,9 m, summerat på
BIO-INNOVATE Phase II, 2016-2021 SEK 12 938 000

Technological research and development

Beskrivning

The Bio-resources Innovations Network for Eastern Africa Development is a multidisciplinary research and innovation competitive funding mechanism for biosciences and product oriented innovation activities in Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi and Ethiopia. The BIO-INNOVATE niche is a focus on applications of bio-resources innovations to support sustainable growth and adaptability to climate

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5105007601-AFR-32182

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 12,9 m USD 1.5 m
2018 SEK 33,0 m USD 3.8 m
2017 SEK 37,0 m USD 4.3 m
2016 SEK 13,0 m USD 1.5 m
2015 SEK 30,1 m USD 3.6 m
2014 SEK 46,6 m USD 6.8 m
2013 SEK 60,1 m USD 9.2 m
2012 SEK 62,0 m USD 9.2 m
2011 SEK 16,0 m USD 2.5 m
2010
2009 SEK 1,5 m USD 202 k
2008 SEK 2,5 m USD 371 k
2007 SEK 12,0 m USD 1.8 m
2006 SEK -5,8 m USD -787 k
2005 SEK 11,9 m USD 1.6 m
2004 SEK 24,6 m USD 3.3 m
2003 SEK 26,8 m USD 3.3 m
2002 SEK 23,5 m USD 2.4 m
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Industri

Produktion eller tillverkning inom bland annat textil, energi, metall, transportutrustning och hantverk. Industripolitik och administration samt stöd till utvecklingen av små och medelstora industriföretag och teknisk forskning ingår även i sektorn.