3 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 34,2 m, summerat på
CODESRIA,2017-2021 - CODESRIA,Council for Soc. Sci Research in Africa. SEK 17 000 000

Research/scientific institutions

Beskrivning

The Council for the Development of Social Sxcience Research in Africa (CODESRIA) is a pan-African social science research organization. CODESRIA supports research and knowledge production in Africa. Besides, the organisation is involved in spreading research and publications on Africa. Sida gives core support to CODESRIA.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100019601-AFR-43082

African Economic Research Consortium (AERC) 2015-2020 - African Economic Research Consortium (AERC) SEK 14 200 000

Research/scientific institutions

Beskrivning

The African Economic Research Consortium (AERC), established in 1988 is a public not-for-profit organization devoted to the advancement of economic policy research and training. AERC's mission is to strengthen local capacity for conducting independent, rigorous inquiry into the problems facing the management of economies in sub-Saharan Africa.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100016001-AFR-43082

Association of African Universities (AAU)2013-2016 - Association of African Universities (AAU) SEK 3 000 000

Research/scientific institutions

Beskrivning

The Association of African Universities (AAU)is an organisation and forum for consultation, information exchange and cooperation between higher education institutions in Africa. AAU's activities to be supported by Sida are as follows; 1) conferences; 2) dissemination of information on higher education in Africa and 3) Academic mobility and scholarship award to research students.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100013601-AFR-43082

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 34,2 m USD 3.9 m
2018 SEK 35,2 m USD 4.1 m
2017 SEK 62,4 m USD 7.3 m
2016 SEK 51,3 m USD 6.0 m
2015 SEK 63,9 m USD 7.6 m
2014 SEK 62,3 m USD 9.1 m
2013 SEK 29,5 m USD 4.5 m
2012 SEK 168 m USD 24.8 m
2011 SEK 102 m USD 15.7 m
2010 SEK 60,6 m USD 8.4 m
2009 SEK 57,7 m USD 7.6 m
2008 SEK 60,1 m USD 9.0 m
2007 SEK 53,6 m USD 7.9 m
2006 SEK 70,1 m USD 9.5 m
2005 SEK 64,9 m USD 8.7 m
2004 SEK 75,7 m USD 10.3 m
2003 SEK 70,6 m USD 8.7 m
2002 SEK 82,1 m USD 8.4 m
2001 SEK 65,5 m USD 6.3 m
2000 SEK 55,1 m USD 6.0 m
1999 SEK 44,7 m USD 5.4 m
1998 SEK 25,8 m USD 3.3 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Flersektorstöd

Stöd till projekt som berör flera olika sektorer.