3 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 217 t, summerat på
FSD Africa, 2019-2021, Designing Financial Sector Development for Employment - FSD Africa, 2019-2020, Designing Financial Sector Development for Employment SEK 900 000

Employment creation

Beskrivning

Dialogue initiated in 2018 between the Embassy of Sweden in Addis Ababa and Financial Sector Deepening Africa (FSDA), a company limited by guarantee established in 2012 in Nairobi, Kenya with financial support from DFID of Great Britain, has resulted in an FSDA request for financial support to implement the regional development intervention Financial Sector Development for Employment in sub-Saharan Africa. On the basis of the dialogue and a formal written request, Sida has decided to provide funding to an initial eight-month phase during which a fully designed programme/programme document shall be designed. The plan is that the full programme shall be implemented with Sida funding following the design phase, tentatively during a period of up to three and a half years starting in 2020.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13873A0101-AFR-16020

ILO - Developing and implementing bilateral labour migration agreements SEK -105 685

Employment creation

Beskrivning

The main objective of the project is to promote development and welfare in developing countries by building capacity and improving the implementation of bilateral labor migration agreements that take place between or from developing countries in Africa.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-12755A0101-AFR-16020

IOM - Developing and implementing bilateral labour migration agreements SEK -577 794

Employment creation

Beskrivning

The main objective of the project is to promote development and welfare in developing countries by building capacity and improving the implementation of bilateral labor migration agreements that take place between or from developing countries in Africa.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-12756A0101-AFR-16020

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 217 t USD 22.9 k
2018 SEK 3,0 m USD 345 k
2017
2016
2015
2014 SEK -1,1 m USD -166 k
2013
2012 SEK 2,1 m USD 311 k
2011 SEK -140 t USD -22 k
2010
2009 SEK 11,6 m USD 1.5 m
2008 SEK 13,7 m USD 2.1 m
2007 SEK 21,4 m USD 3.2 m
2006 SEK 37,2 m USD 5.1 m
2005 SEK 48,1 m USD 6.4 m
2004 SEK 39,8 m USD 5.4 m
2003 SEK 25,1 m USD 3.1 m
2002 SEK 22,6 m USD 2.3 m
2001 SEK 17,5 m USD 1.7 m
2000 SEK 17,7 m USD 1.9 m
1999 SEK 22,5 m USD 2.7 m
1998 SEK 9,8 m USD 1.2 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Övrig social infrastruktur

Innefattar bland annat aktiviteter som rör välfärdstjänster, socialtjänst och socialvård, socialförsäkringssystem, pensioner, sysselsättning, bostadspolitik, kultur och fritidssysselsättning samt narkotikabekämpning och social lindring av HIV/AIDS.