1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 331 t, summerat på
Unspecified SEK 331 345

Sectors not specified

Beskrivning

The activity "[Ospecificerat]" does not have a description. Please check if there are documents linked to the activity or contact Sida directly for more information. You can call +46 8 698 50 00 or send an e-mail to sida@sida.se.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-8889998801-AFR-99810

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 331 t USD 38.1 k
2018
2017
2016 SEK 3,2 m USD 371 k
2015 SEK 37,5 m USD 4.4 m
2014 SEK 18,1 m USD 2.6 m
2013 SEK 36,2 m USD 5.6 m
2012 SEK 22,4 m USD 3.3 m
2011 SEK 20,6 m USD 3.2 m
2010 SEK 6,1 m USD 843 k
2009 SEK 8,4 m USD 1.1 m
2008 SEK 6,4 m USD 953 k
2007 SEK 3,3 m USD 482 k
2006 SEK 6,8 m USD 927 k
2005 SEK 5,9 m USD 785 k
2004 SEK 5,6 m USD 755 k
2003 SEK 3,6 m USD 451 k
2002 SEK 3,4 m USD 350 k
2001 SEK 10,3 m USD 991 k
2000 SEK 40,6 m USD 4.4 m
1999 SEK 13,0 m USD 1.6 m
1998 SEK 25,2 m USD 3.2 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.