Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 41,6 m USD 4.4 m
2019 SEK 491 m USD 51.9 m
2018 SEK 489 m USD 56.2 m
2017 SEK 405 m USD 47.4 m
2016 SEK 425 m USD 49.6 m
2015 SEK 311 m USD 36.9 m
2014 SEK 284 m USD 41.3 m
2013 SEK 225 m USD 34.6 m
2012 SEK 224 m USD 33.1 m
2011 SEK 158 m USD 24.4 m
2010 SEK 185 m USD 25.6 m
2009 SEK 177 m USD 23.2 m
2008 SEK 258 m USD 38.7 m
2007 SEK 303 m USD 44.8 m
2006 SEK 398 m USD 54.0 m
2005 SEK 253 m USD 33.8 m
2004 SEK 197 m USD 26.9 m
2003 SEK 148 m USD 18.3 m
2002 SEK 105 m USD 10.8 m
2001 SEK 83,2 m USD 8.1 m
2000 SEK 84,4 m USD 9.2 m
1999 SEK 95,0 m USD 11.5 m
1998 SEK 106 m USD 13.3 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Alla länder

Bistånd som är riktat till ett specifikt land, antingen genom specifika projekt eller som ett icke-öronmärkt budgetstöd.

Befolkning och reproduktiv hälsa

Innefattar bland annat aktiviteter gällande folkräkning, statistik, migrationsdata, demografisk forskning. Innefattar även aktiviteter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rådgivning och tillgång till preventivmedel, bekämpning av sexuellt överförbara sjukdomar samt utbildning av personal inom befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa.