Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Alla regioner

Bistånd riktat till en region, i de flesta fall utifrån en regional samarbetsstrategi. Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.