Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 253 m USD 29.1 m
2018 SEK 373 m USD 42.9 m
2017 SEK 315 m USD 36.9 m
2016 SEK 226 m USD 26.5 m
2015 SEK 269 m USD 31.9 m
2014 SEK 280 m USD 40.9 m
2013 SEK 299 m USD 45.9 m
2012 SEK 227 m USD 33.6 m
2011 SEK 244 m USD 37.6 m
2010 SEK 240 m USD 33.4 m
2009 SEK 444 m USD 58.2 m
2008 SEK 297 m USD 44.5 m
2007 SEK 329 m USD 48.7 m
2006 SEK 293 m USD 39.8 m
2005 SEK 287 m USD 38.4 m
2004 SEK 193 m USD 26.3 m
2003 SEK 184 m USD 22.7 m
2002 SEK 180 m USD 18.5 m
2001 SEK 153 m USD 14.8 m
2000 SEK 110 m USD 12.0 m
1999 SEK 109 m USD 13.3 m
1998 SEK 63,6 m USD 8.0 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Asien, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Asien för att lösa problem som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser som sker i olika länder. Ett annat exempel där regionala insatser är effektiva är där ett lands agerande har stor påverkan på grannländerna. Ytterligare ett exempel är när flera länder gränsar till samma hav och det finns behov av regionala regler för fiskebeståndet.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.