Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 195 m USD 22.4 m
2018 SEK 252 m USD 29.0 m
2017 SEK 220 m USD 25.8 m
2016 SEK 186 m USD 21.7 m
2015 SEK 194 m USD 23.0 m
2014 SEK 202 m USD 29.4 m
2013 SEK 231 m USD 35.4 m
2012 SEK 213 m USD 31.5 m
2011 SEK 221 m USD 34.0 m
2010 SEK 193 m USD 26.8 m
2009 SEK 226 m USD 29.6 m
2008 SEK 184 m USD 27.6 m
2007 SEK 164 m USD 24.3 m
2006 SEK 131 m USD 17.7 m
2005 SEK 154 m USD 20.6 m
2004 SEK 204 m USD 27.7 m
2003 SEK 189 m USD 23.4 m
2002 SEK 160 m USD 16.4 m
2001 SEK 209 m USD 20.2 m
2000 SEK 172 m USD 18.8 m
1999 SEK 108 m USD 13.1 m
1998 SEK 102 m USD 12.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Bolivia

Human Development Index
119
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
3124,1
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
2,4 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
4,4 %
(ODA, 2014)