Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 242 m USD 27.8 m
2018 SEK 230 m USD 26.5 m
2017 SEK 122 m USD 14.2 m
2016 SEK 115 m USD 13.4 m
2015 SEK 107 m USD 12.7 m
2014 SEK 135 m USD 19.7 m
2013 SEK 178 m USD 27.3 m
2012 SEK 228 m USD 33.7 m
2011 SEK 238 m USD 36.6 m
2010 SEK 251 m USD 34.9 m
2009 SEK 187 m USD 24.5 m
2008 SEK 154 m USD 23.1 m
2007 SEK 147 m USD 21.8 m
2006 SEK 108 m USD 14.7 m
2005 SEK 115 m USD 15.4 m
2004 SEK 88,7 m USD 12.1 m
2003 SEK 86,2 m USD 10.7 m
2002 SEK 73,3 m USD 7.5 m
2001 SEK 61,9 m USD 6.0 m
2000 SEK 11,3 m USD 1.2 m
1999 SEK 5,7 m USD 684 k
1998 SEK 16,4 m USD 2.1 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Burkina Faso

Human Development Index
183
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
713,1
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
8,7 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
1,8 %
(ODA, 2014)