Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 524 m USD 60.3 m
2018 SEK 694 m USD 79.9 m
2017 SEK 744 m USD 87.1 m
2016 SEK 403 m USD 47.1 m
2015 SEK 289 m USD 34.3 m
2014 SEK 239 m USD 34.9 m
2013 SEK 192 m USD 29.5 m
2012 SEK 184 m USD 27.1 m
2011 SEK 255 m USD 39.4 m
2010 SEK 290 m USD 40.2 m
2009 SEK 349 m USD 45.7 m
2008 SEK 313 m USD 46.9 m
2007 SEK 310 m USD 46.0 m
2006 SEK 304 m USD 41.2 m
2005 SEK 366 m USD 49.0 m
2004 SEK 372 m USD 50.6 m
2003 SEK 230 m USD 28.4 m
2002 SEK 202 m USD 20.7 m
2001 SEK 204 m USD 19.8 m
2000 SEK 188 m USD 20.5 m
1999 SEK 156 m USD 18.9 m
1998 SEK 247 m USD 31.1 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Etiopien

Human Development Index
174
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
573,6
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,0 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
0,9 %
(ODA, 2014)