1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 11,3 m, summerat på
PSI (ECRC)2017-2019-National Baseline Assessment and Forest Research SEK 11 250 000

Technological research and development

Beskrivning

The project aims at generation of baseline data as an input to the CRGE’s M&E system, and assessing the role of sustainable forest management in the implementation of the CRGE strategy. The project runs over 1and half years and the total budget amounts to 9, 900 000 SEK. Sida is the sole financier of the project. The project primarily finances salaries, consultants, travel and DSA.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10820A0101-ETH-32182

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 1,3 m USD 135 k
2018
2017 SEK 11,3 m USD 1.3 m
2016 SEK 1,5 m USD 170 k
2015
2014
2013
2012
2011 SEK 358 t USD 55.1 k
2010
2009
2008 SEK 300 USD 44.9
2007 SEK 3,6 m USD 526 k
2006 SEK 8,0 m USD 1.1 m
2005 SEK 12,2 m USD 1.6 m
2004 SEK 5,8 m USD 785 k
2003 SEK 10,4 m USD 1.3 m
2002 SEK 9,7 m USD 1.0 m
2001 SEK 435 t USD 42.1 k
2000 SEK 1,2 m USD 126 k
1999 SEK 3,9 m USD 470 k
1998 SEK 2,8 m USD 347 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Etiopien

Human Development Index
173
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
772,3
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
5,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
3,8 %
(ODA, 2018)

Industri

Innefattar bland annat aktiviteter gällande produktion och tillverkning inom bland annat textil, energi, metall, maskiner, läkemedel, transportutrustning och hantverk. Innefattar även industripolitik och administration, stöd till utvecklingen av små och medelstora industriföretag samt teknisk forskning.