Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 16,8 m USD 1.8 m
2019 SEK 409 m USD 43.3 m
2018 SEK 275 m USD 31.6 m
2017 SEK 301 m USD 35.3 m
2016 SEK 305 m USD 35.7 m
2015 SEK 241 m USD 28.6 m
2014 SEK 229 m USD 33.4 m
2013 SEK 109 m USD 16.8 m
2012 SEK 79,4 m USD 11.7 m
2011 SEK 155 m USD 23.9 m
2010 SEK 151 m USD 20.9 m
2009 SEK 157 m USD 20.6 m
2008 SEK 57,2 m USD 8.6 m
2007 SEK 35,7 m USD 5.3 m
2006 SEK 38,8 m USD 5.3 m
2005 SEK 113 m USD 15.2 m
2004 SEK 112 m USD 15.2 m
2003 SEK 237 m USD 29.3 m
2002 SEK 116 m USD 12.0 m
2001 SEK 136 m USD 13.2 m
2000 SEK 202 m USD 22.0 m
1999 SEK 183 m USD 22.2 m
1998 SEK 183 m USD 23.0 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.