3 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 148 t, summerat på
WBIF Steering Committee meeting 2017 SEK 118 244

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

hosting the WBIF steering committee as co-chair

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10797A0101-VBA-91010

EU Twinning Network events 2017 SEK 16 843

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

The contribution facilitates communication and share of experiences about Sidas mission as National Contact Point for EU Twinning between the different governmental authorities that are members of the network.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11164A0101-REU-91010

Networkmeeting EU Twinning 2017 SEK 13 082

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

The network meeting aims to provide information on what is happening and what is new in EU Twinning and TAIEX, we discuss Sida's support for the EU TAIEX programme and launches new support in the form of tailor-made education programs to Swedish authorities. We also receive guests from Lithuania's NCP, Agne Skaistyte, who shares her experiences from the journey from a recipient country to the transformation into a successful twinning player. In this way we want to facilitate cooperation between our countries.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11098A0101-REU-91010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 1,5 m USD 161 k
2018 SEK 334 t USD 38.5 k
2017 SEK 148 t USD 17.3 k
2016 SEK 115 t USD 13.4 k
2015 SEK 204 t USD 24.2 k
2014 SEK 70,5 t USD 10.3 k
2013
2012
2011
2010 SEK 900 t USD 125 k
2009 SEK 88,5 t USD 11.6 k
2008
2007
2006
2005 SEK 60,4 t USD 8.1 k
2004 SEK 84,6 t USD 11.5 k
2003 SEK 24,6 m USD 3.0 m
2002 SEK 24,7 m USD 2.5 m
2001 SEK 25,1 m USD 2.4 m
2000
1999 SEK 148 t USD 17.9 k
1998 SEK 10,9 m USD 1.4 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Administrativa kostnader

Innefattar givarens administrativa kostnader.