1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 7,0 m, summerat på
Stockholm Institute of Transition Economics 2015-2019 SEK 7 000 000

Financial policy and administrative management

Beskrivning

Contribution to Stockholm Institute of Transition Economics. 2015-2019

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999310501-COE-24010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 9,0 m USD 952 k
2019 SEK 8,0 m USD 846 k
2018 SEK 7,0 m USD 805 k
2017 SEK 7,0 m USD 819 k
2016 SEK 7,0 m USD 818 k
2015 SEK 7,6 m USD 899 k
2014 SEK 128 t USD 18.7 k
2013
2012 SEK 7,0 t USD 1.0 k
2011
2010 SEK 6,0 m USD 833 k
2009 SEK 5,5 m USD 716 k
2008 SEK 3,2 m USD 481 k
2007 SEK 3,2 m USD 472 k
2006
2005 SEK -175 t USD -23 k
2004 SEK 10,2 m USD 1.4 m
2003 SEK 11,7 m USD 1.5 m
2002 SEK 11,6 m USD 1.2 m
2001 SEK 88,9 t USD 8.6 k
2000
1999 SEK 826 t USD 100 k
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Bankväsen och finansiella tjänster

Innefattar bland annat aktiviteter som rör policyfrågor och förvaltning för finanssektorn, kapacitetsbyggnad av institutioner samt utbildning inom bankväsen och finanstjänster. Innefattar även aktiviteter gällande kredit/mikrokrediter, försäkring, riskkapital och ekonomiska kooperativ.