1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 2,7 m, summerat på
SITE FREE network (2014-2019) FROGEE (2019-2021) - SITE FREE network (2014-2019) FROGEE (2019-2021) Regional SEK 2 660 000

Business policy and administration

Beskrivning

SITE Network of economic research on transition economis. There is a separate decision for Russian part.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503023701-REU-25010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 6,7 m USD 704 k
2018 SEK 6,4 m USD 731 k
2017 SEK 2,7 m USD 311 k
2016 SEK 2,7 m USD 311 k
2015 SEK 2,7 m USD 316 k
2014 SEK 3,8 m USD 550 k
2013
2012
2011
2010
2009 SEK 205 t USD 26.9 k
2008
2007
2006
2005
2004 SEK 1,4 m USD 185 k
2003 SEK 335 t USD 41.4 k
2002 SEK 621 t USD 63.9 k
2001 SEK 480 t USD 46.4 k
2000 SEK 525 t USD 57.3 k
1999 SEK 3,1 m USD 376 k
1998 SEK 250 t USD 31.5 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Näringsliv

Innefattar bland annat aktiviteter för stöd till handels- och näringslivsorganisationer, lagstiftning och reglering, rådgivning till institutioner, nätverksskapande samt program för omstrukturering eller privatisering av statliga företag.