1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK -18 t, summerat på
Stockholm School of Economics Riga 2011-2016 - Stockholm School of Economics Riga SEK -18 460

Higher education

Beskrivning

Support to Stockholm School of Economics in Riga. This support is earmarked for the enrollment process and education of 20 prospective students from Eastern Europe

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999019601-REU-11420

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019
2018
2017 SEK -18 t USD -2.2 k
2016 SEK 3,3 m USD 380 k
2015
2014 SEK 5,5 m USD 807 k
2013 SEK 6,0 m USD 924 k
2012 SEK 4,0 m USD 591 k
2011 SEK 2,2 m USD 345 k
2010 SEK 3,3 m USD 461 k
2009 SEK 8,7 m USD 1.1 m
2008 SEK 3,4 m USD 511 k
2007 SEK 5,3 m USD 790 k
2006 SEK 3,9 m USD 524 k
2005 SEK 1,8 m USD 242 k
2004 SEK 1,4 m USD 196 k
2003 SEK 3,4 m USD 425 k
2002 SEK 1,2 m USD 122 k
2001 SEK 1,5 m USD 146 k
2000 SEK 274 t USD 29.9 k
1999 SEK 1,8 m USD 219 k
1998 SEK 2,6 m USD 327 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Utbildning

Innefattar bland annat aktiviteter inom utbildningspolitik och förvaltning, stöd till utveckling genom material, lokaler forskning och lärarutbildning. Innefattar även aktiviteter gällande utbildning på alla nivåer så som grundskole-, eftergymnasial- och yrkesutbildning.