1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 4,9 m, summerat på
ICRC, International Committee of the Red Cross 2014-2017 - ICRC, International Committee of the Red Cross (new strategy) SEK 4 850 000

Materiel relief assistance and services

Beskrivning

Sida support the ICRC to improve the health situation of vulnerable people, providing protection to adults and children in conflict situations, ensure access to water - and sanitation in vulnerable communities, access to detainees around the world, and to continue the dissemination of information and compliance with IHL.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5204047402-COE-72010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 4,9 m USD 521 k
2018 SEK 4,4 m USD 508 k
2017 SEK 4,9 m USD 567 k
2016
2015
2014
2013
2012 SEK 11,5 m USD 1.7 m
2011 SEK 2,0 m USD 305 k
2010 SEK 4,2 m USD 583 k
2009 SEK 4,4 m USD 578 k
2008 SEK 2,6 m USD 388 k
2007 SEK 3,1 m USD 453 k
2006
2005
2004 SEK 4,5 t USD 611
2003 SEK 10,1 m USD 1.3 m
2002 SEK 4,8 m USD 491 k
2001 SEK 556 t USD 53.8 k
2000 SEK 1,3 m USD 146 k
1999 SEK 23,8 m USD 2.9 m
1998 SEK 11,2 m USD 1.4 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Akut hjälp

Innefattar aktiviteter för att lindra följderna av en katastrof (mänskligt orsakad kris och/eller naturkatastrof). Bland annat materiell katastrofhjälp med skydd, vatten, medicin och livsmedel. Innefattar även åtgärder för att samordna leverans av humanitär hjälp, inklusive logistik och kommunikationssystem, samt skydds- och stödtjänster som främjar trygghet och välmående för civila som inte deltar i konflikter.

(Katastrofhjälp enligt OECD/DAC.)

Dokument