3 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 38,7 m, summerat på
E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - Regional - E5P Regional SEK 30 000 000

Environmental policy and administrative management

Beskrivning

The E5P´s objectives are to improve energy efficiency, reduce CO2 and Green House Gas Emissions and reduce impact on environment from i.a. waste, wastewater. The contribution concerns the extention of the E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnershipto)to include beside Ukraine (on-going) also Moldova, Georgia och Armenia.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503013401-COE-41010

WWF Protected Areas for Nature and People (PA4NP) Regional Western Balkans - WWF, Dinaric Arc regional SEK 9 136 000

Environmental policy and administrative management

Beskrivning

Världsnaturfonden WWF has applied to Sida of 36 million SEK from Sida to carry out a regional Program "Protected Areas for nature and people" during the period 2015-2019. Distribution: No country allocations in advance. The objective of the contribution is to achieve sustainable use of natural capital in 8 countries of the Western Balkans forming a basis for social and economic development and is safeguarded through enhanced environmental responsibility among the general public, governments and the business sector.The natural capital of the Western Balkan countries is a key asset of the region and the accession process to EU offers extensive opportunities for development and changes in policy of individual countries in all sectors including nature conservation. The Program will help the management and administration bodies for the protected areas (PAs) to increase their role in local social and economic development and their engagement with local constituents throughout the region. The program also aims to increase WWF and partners engagement with decision-makers and key-influencers of protected area policies (incl EU Nature Directives at national level). WWF will also have field projects in at least five PAs where they will test and demonstrate ways in which PAs can improve their delivery of social and economic benefits. The field sites are "learning platforms" and lessons generated will be captured and distributed throughout the region.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5502023301-VBA-41010

EIB EPTATF Secondment - EPTATF Secondment SEK -436 761

Environmental policy and administrative management

Beskrivning

Secondement as Operational Management Officer for the Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) at the European Investment Bank

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503019801-REU-41010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK -319 t USD -34 k
2019 SEK 101 m USD 10.7 m
2018 SEK 38,3 m USD 4.4 m
2017 SEK 38,7 m USD 4.5 m
2016 SEK 33,0 m USD 3.9 m
2015 SEK 18,2 m USD 2.2 m
2014 SEK 76,5 m USD 11.2 m
2013 SEK 45,9 m USD 7.0 m
2012 SEK 2,5 m USD 368 k
2011 SEK 3,7 m USD 572 k
2010 SEK 2,3 m USD 320 k
2009 SEK 2,9 m USD 376 k
2008 SEK 716 t USD 107 k
2007 SEK 3,2 m USD 475 k
2006 SEK 5,2 m USD 701 k
2005 SEK 5,6 m USD 755 k
2004 SEK 1,4 m USD 185 k
2003 SEK 2,7 m USD 331 k
2002 SEK 5,4 m USD 553 k
2001 SEK 4,4 m USD 422 k
2000 SEK 2,7 m USD 290 k
1999 SEK 2,2 m USD 267 k
1998 SEK 2,5 m USD 313 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Miljöskydd

Innefattar bland annat aktiviteter som rör bevarande, skydd eller förbättring av den fysiska miljön som inte berör en specifik sektor. Innefattar exempelvis aktiviteter gällande miljöpolitik och förvaltning, utbildning och forskning inom miljöfrågor, skydd av biosfären och biologisk mångfald, naturvårdsområden samt skydd mot och förhindrande av översvämningar.