2 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 28,8 m, summerat på
EBRD Women in Business: EaP - EBRD Women in Business SEK 18 800 000

Small and medium-sized enterprises (SME) development

Beskrivning

The EBRD has proposed an extension of the regional programme for the Eastern partnership countries in support of Women in Business (WIB). The first phase started in 2014, and the MTR in 2017 showed that the programme is on track. According to Sida's assessment, the project is still relevant in relation to the Swedish regional strategy for the Eastern Partnership countries. The EBRD project is aimed directly at women entrepreneurs (training, mentoring, coaching) and at up to 18 participating financial institutions in order to provide access to credits for women who own and/or operate businesses.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503020301-REU-32130

EBRD Small Business Impact Fund (SBIF): WB & EaP - EBRD Small Business Impact Fund SEK 10 000 000

Small and medium-sized enterprises (SME) development

Beskrivning

Support to SMEs within empolyment, energy efficiency, improved competitiveness and sustainable growth Distribution: No country allocations in advance.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503021501-REU-32130

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 5,0 m USD 529 k
2018 SEK 45,0 m USD 5.2 m
2017 SEK 28,8 m USD 3.4 m
2016 SEK 31,6 m USD 3.7 m
2015 SEK 32,2 m USD 3.8 m
2014 SEK 15,2 m USD 2.2 m
2013 SEK 5,8 m USD 884 k
2012 SEK 3,6 m USD 527 k
2011 SEK 2,1 m USD 327 k
2010 SEK 4,8 m USD 666 k
2009 SEK 2,7 m USD 358 k
2008 SEK 2,0 m USD 301 k
2007
2006
2005
2004
2003
2002 SEK 41,6 t USD 4.3 k
2001 SEK 794 t USD 76.8 k
2000 SEK 357 t USD 39.0 k
1999 SEK 568 t USD 68.7 k
1998 SEK 535 t USD 67.3 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Industri

Innefattar bland annat aktiviteter gällande produktion och tillverkning inom bland annat textil, energi, metall, maskiner, läkemedel, transportutrustning och hantverk. Innefattar även industripolitik och administration, stöd till utvecklingen av små och medelstora industriföretag samt teknisk forskning.