3 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 15,1 m, summerat på
IMPULS Spatial Data Infrastructure: WB - Inspiration 2. Spatial Data Infrastructure. SEK 7 999 861

Statistical capacity building

Beskrivning

The IMPULS project is a four year project with the following expected impact:INSPIRE Directive is implemented in the region (of western Balkans), enabling the beneficiarry countries to meet the EU-requirements in this area; Interoperable content and services are delivered efficiently, supporting the development of e-governmnet in each country; Implementation of the INSPIRE Directive has contributed to the economic development, transparency of ownership and anticorruption processes. Distribution: No country allocations.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5502018901-VBA-16062

Regional Statistics Coop Western Balkans 2013-2016 - Reg statistics coop W Balkans 2012-2015 SEK 6 230 343

Statistical capacity building

Beskrivning

Regional statistical cooperation on the Western Balkans between the National Statistical Institutes in the region and SCB for the period 2013 - 2016. The cooperation is built on SCB together with a Regional Statistics Committee (RSC) is planning the competence development that should be carried out. SCB is providing the main part of the expertis, follow up of the plans is done in the RSC.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5502009501-VBA-16062

Regional Statistics Coop Western Balkans 2013-2016 - Evaluation of reg stats 2013-2016 SEK 884 952

Statistical capacity building

Beskrivning

Regional statistical cooperation on the Western Balkans between the National Statistical Institutes in the region and SCB for the period 2013 - 2016. The cooperation is built on SCB together with a Regional Statistics Committee (RSC) is planning the competence development that should be carried out. SCB is providing the main part of the expertis, follow up of the plans is done in the RSC.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5502009502-VBA-16062

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 411 t USD 43.4 k
2019 SEK 9,3 m USD 988 k
2018 SEK 4,7 m USD 546 k
2017 SEK 15,1 m USD 1.8 m
2016 SEK 12,3 m USD 1.4 m
2015 SEK 15,1 m USD 1.8 m
2014 SEK 8,0 m USD 1.2 m
2013 SEK 3,8 m USD 587 k
2012
2011 SEK 434 t USD 66.8 k
2010 SEK 2,3 t USD 317
2009 SEK 10,9 t USD 1.4 k
2008 SEK 3,2 m USD 479 k
2007 SEK 6,6 m USD 979 k
2006 SEK 9,1 m USD 1.2 m
2005 SEK 13,6 m USD 1.8 m
2004 SEK 6,4 m USD 876 k
2003 SEK 2,5 m USD 315 k
2002 SEK 3,9 m USD 398 k
2001 SEK 1,7 m USD 167 k
2000 SEK 3,1 m USD 336 k
1999 SEK 9,9 m USD 1.2 m
1998 SEK 3,0 m USD 376 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Övrig social infrastruktur

Innefattar bland annat aktiviteter som rör välfärdstjänster, socialtjänst och socialvård, socialförsäkringssystem, pensioner, sysselsättning, bostadspolitik, kultur och fritidssysselsättning samt narkotikabekämpning och social lindring av HIV/AIDS.