2 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 10,6 m, summerat på
CEN Quality Infrastructure in the Western Balkans: WB - Quality Infrastructure in the Western Balkans SEK 8 000 000

Trade policy and administrative management

Beskrivning

Support to Quality Infrastructure in the Western Balkans region

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5502027301-VBA-33110

CEPS Support to the three AA/DCFTAs: Georgia, Moldova, Ukraine - CEPS Support to the three DCFTA SEK 2 640 000

Trade-related adjustment

Beskrivning

The three countries Georgia, Moldova and Ukraine have signed Association Agreements with the EU. The aim of the AAs is to promote political association and economic integration with the EU based on common values and close links and increasing participation in policies, programmes and structures. It is also to achieve gradual economic integration into the EU Internal Market in particular through establishing a Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA, which will provide far-reaching market access on the basis of sustained and comprehensive regulatory approximation in compliance with the rights and obligations arising from its WTO membership. It is a huge commitment in legal and economic terms which is fragmented between different departments, even in the European Commission, as well as in the governments of the partner states. The intervention involves representatives of civil society in the three countries and aims at analysing the consequences and assisting the governments to prioritise and coordinate their reform work. Distribution Georgia, Moldova, Ukraine: No country allocations in advance. The intervention has three objectives: 1. To deliver a clear and comprehensive handbook for each of the countries 2. To analyse the core DCFTA topics where the partner countries take on legally binding and operational obligations that are also of substantial economic importance. 3. To address hot topics without legally binding or operational specifications including Sida's strategic priorities There will be a number of seminars and conferences to present and debate the findings. The intervention will start with an inception phase with the main purpose to anchor the intervention with the respective governents, interested civil society organizations and business representatives.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503024401-REU-33150

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 3,1 m USD 327 k
2018 SEK 12,3 m USD 1.4 m
2017 SEK 10,6 m USD 1.2 m
2016 SEK 11,1 m USD 1.3 m
2015 SEK 13,0 m USD 1.5 m
2014
2013
2012
2011 SEK 1,1 m USD 176 k
2010
2009 SEK 471 t USD 61.8 k
2008 SEK 960 t USD 144 k
2007 SEK -81 t USD -12 k
2006 SEK 200 t USD 27.1 k
2005 SEK 1,000 t USD 134 k
2004 SEK 1,2 m USD 162 k
2003 SEK 3,2 m USD 393 k
2002 SEK 457 t USD 47.0 k
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Handel

Innefattar aktiviteter som rör bland annat policyfrågor och planering inom handel. Stöd till departement som ansvarar för handelspolitik, lagstiftning och regelverk samt stöd till tullväsen. Innefattar även handelsfrämjande åtgärder, implementering av multilaterala och regionala handelsavtal samt kompetensutveckling och utbildning inom handel.