1 aktivitet 2017 med ett värde av SEK 160 t, summerat på
ERRC Participatory Evaluation 2014-2019 SEK 160 240

Sectors not specified

Beskrivning

ERRC is about to develop a system for monitoring and evaluation. The aim of this contribution is to provide assistance to ERRC throughout this process.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5500004201-COE-99810

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 2,9 m USD 301 k
2018 SEK 92,8 t USD 10.7 k
2017 SEK 160 t USD 18.8 k
2016 SEK 140 t USD 16.3 k
2015 SEK 5,4 m USD 645 k
2014 SEK 476 t USD 69.4 k
2013 SEK 336 t USD 51.7 k
2012 SEK 991 t USD 146 k
2011
2010 SEK -10 t USD -1.4 k
2009 SEK 273 t USD 35.8 k
2008 SEK 642 t USD 96.2 k
2007 SEK 88,7 t USD 13.1 k
2006 SEK 102 t USD 13.8 k
2005 SEK 474 t USD 63.5 k
2004 SEK 327 t USD 44.5 k
2003 SEK 5,5 m USD 677 k
2002 SEK 3,4 m USD 354 k
2001 SEK 7,7 m USD 745 k
2000 SEK 29,0 m USD 3.2 m
1999 SEK 29,3 m USD 3.5 m
1998 SEK 15,0 m USD 1.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Europa, regionalt

Sveriges stöd till Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet styrs av en samlad resultatstrategi som sträcker sig över en sjuårsperiod, 2014-2020. Strategin anger att regeringen vill se utveckling inom tre områden:

  1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling
  2. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat
  3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Ospecificerat

De sektorer eller kanaler på Openaid.se som inte passar in i huvudsektorerna eller typer av aktörer/genomförandekanaler.