Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 208 m USD 23.9 m
2018 SEK 472 m USD 54.3 m
2017 SEK 507 m USD 59.4 m
2016 SEK 422 m USD 49.3 m
2015 SEK 596 m USD 70.7 m
2014 SEK 565 m USD 82.4 m
2013 SEK 528 m USD 81.1 m
2012 SEK 592 m USD 87.5 m
2011 SEK 480 m USD 74.0 m
2010 SEK 335 m USD 46.5 m
2009 SEK 525 m USD 68.7 m
2008 SEK 447 m USD 67.0 m
2007 SEK 317 m USD 46.9 m
2006 SEK 383 m USD 52.0 m
2005 SEK 320 m USD 42.8 m
2004 SEK 217 m USD 29.5 m
2003 SEK 207 m USD 25.6 m
2002 SEK 140 m USD 14.4 m
2001 SEK 136 m USD 13.2 m
2000 SEK 130 m USD 14.2 m
1999 SEK 93,7 m USD 11.3 m
1998 SEK 129 m USD 16.3 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Kenya

Human Development Index
145
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
1358.3
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
5,9 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
2,7 %
(ODA, 2014)