Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 194 m USD 22.4 m
2018 SEK 341 m USD 39.3 m
2017 SEK 210 m USD 24.6 m
2016 SEK 223 m USD 26.0 m
2015 SEK 219 m USD 26.0 m
2014 SEK 233 m USD 34.0 m
2013 SEK 245 m USD 37.6 m
2012 SEK 274 m USD 40.6 m
2011 SEK 318 m USD 49.0 m
2010 SEK 201 m USD 27.9 m
2009 SEK 331 m USD 43.3 m
2008 SEK 176 m USD 26.4 m
2007 SEK 135 m USD 20.0 m
2006 SEK 98,8 m USD 13.4 m
2005 SEK 100 m USD 13.5 m
2004 SEK 72,0 m USD 9.8 m
2003 SEK 40,8 m USD 5.1 m
2002 SEK 10,4 m USD 1.1 m
2001 SEK 11,8 m USD 1.1 m
2000 SEK 14,6 m USD 1.6 m
1999 SEK 29,6 m USD 3.6 m
1998 SEK 62,1 m USD 7.8 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Liberia

Human Development Index
177
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
457,9
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
32,5 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
5,1 %
(ODA, 2014)