Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 278 m USD 32.0 m
2018 SEK 399 m USD 45.9 m
2017 SEK 335 m USD 39.2 m
2016 SEK 277 m USD 32.4 m
2015 SEK 257 m USD 30.5 m
2014 SEK 214 m USD 31.2 m
2013 SEK 285 m USD 43.7 m
2012 SEK 197 m USD 29.2 m
2011 SEK 214 m USD 32.9 m
2010 SEK 194 m USD 27.0 m
2009 SEK 220 m USD 28.9 m
2008 SEK 195 m USD 29.2 m
2007 SEK 181 m USD 26.8 m
2006 SEK 188 m USD 25.6 m
2005 SEK 163 m USD 21.9 m
2004 SEK 110 m USD 15.0 m
2003 SEK 92,4 m USD 11.4 m
2002 SEK 88,3 m USD 9.1 m
2001 SEK 45,0 m USD 4.4 m
2000 SEK 4,0 m USD 441 k
1999 SEK 2,3 m USD 281 k
1998 SEK 8,2 m USD 1.0 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Mali

Human Development Index
179
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
704,5
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
10,9 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
2,7 %
(ODA, 2014)