42 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 359 m, summerat på
Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 359 m USD 41.3 m
2018 SEK 423 m USD 48.7 m
2017 SEK 524 m USD 61.3 m
2016 SEK 528 m USD 61.7 m
2015 SEK 336 m USD 39.9 m
2014 SEK 318 m USD 46.4 m
2013 SEK 278 m USD 42.7 m
2012 SEK 230 m USD 34.0 m
2011 SEK 201 m USD 31.0 m
2010 SEK 148 m USD 20.5 m
2009 SEK 188 m USD 24.6 m
2008 SEK 154 m USD 23.1 m
2007 SEK 155 m USD 22.9 m
2006 SEK 86,5 m USD 11.7 m
2005 SEK 74,6 m USD 10.0 m
2004 SEK 47,5 m USD 6.5 m
2003 SEK 12,6 m USD 1.6 m
2002 SEK 6,7 m USD 689 k
2001 SEK 29,7 m USD 2.9 m
2000 SEK 14,2 m USD 1.6 m
1999 SEK 11,9 m USD 1.4 m
1998 SEK 6,1 m USD 767 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Mellanöstern, regionalt

Utvecklingssamarbetet i MENA-regionen är koncentrerat till tre områden; demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, hållbart utnyttjande av gränsöverskridande vattenresurser samt regional ekonomisk integration.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.