1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 119 t, summerat på
EU Twinning Board of Agricultural Moldova phase 3 SEK 119 250

Agricultural policy and administrative management

Beskrivning

Sweden is junior partner in the consortie with Lituania and Latvia. The project name is:"Support to the National Food Safety Agency of The Republic of Moldova"

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10928A0101-MDA-31110

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 119 t USD 12.6 k
2018 SEK 1,2 m USD 143 k
2017 SEK 4,9 m USD 573 k
2016 SEK 760 t USD 88.8 k
2015 SEK 6,0 m USD 712 k
2014 SEK 8,0 m USD 1.2 m
2013
2012 SEK 6,3 m USD 935 k
2011
2010
2009
2008
2007 SEK 11,1 m USD 1.7 m
2006 SEK 3,2 m USD 433 k
2005 SEK 1,9 m USD 257 k
2004 SEK 4,0 m USD 539 k
2003 SEK 4,6 m USD 572 k
2002 SEK 5,5 m USD 562 k
2001 SEK 143 t USD 13.8 k
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
4228,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
16,7 %
(ODA, 2018)

Jordbruk

Innefattar bland annat aktiviteter som involverar policyfrågor och planering inom jordbrukssektorn, bistånd till jordbruksdepartement, utbildning och forskning, Innefattar även insatser gällande växtskydd, vattenresurser, exportgrödor, utveckling av alternativa grödor, jordbrukskooperativ samt djurhälsa.