1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 370 t, summerat på
Grant application for UNDP Moldova, project SDG Accelerator SEK 370 000

Responsible business conduct

Beskrivning

Pilot project to support Moldovan SME:s to align their business models to the SDG:s

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-90068A0101-MDA-25040

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 370 t USD 42.6 k
2018 SEK 6,2 m USD 713 k
2017 SEK 7,0 m USD 819 k
2016 SEK 10,1 m USD 1.2 m
2015 SEK 10,4 m USD 1.2 m
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 SEK 18,6 t USD 2.8 k
2007
2006
2005
2004 SEK 1,5 m USD 206 k
2003 SEK 2,5 m USD 312 k
2002 SEK 1,0 m USD 103 k
2001 SEK 1,0 m USD 100 k
2000 SEK 599 t USD 65.4 k
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
2238,9
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
5,9 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
3,3 %
(ODA, 2014)

Näringsliv

Stöd till näringslivet och annan samhällsservice innefattarallmänt stöd till affärslivet, nätverk mellan allmänheten och privata aktörer men även privatiseringar. Det kan exempelvis handla om reformer för att förbättra företagsklimatet eller kapacitetsuppbyggnad av institutioner inom den privata sektorn.