2 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 18,2 m, summerat på
ICT Excellence Center ICTEC/Tekwill SEK 17 000 000

Information and communication technology (ICT)

Beskrivning

USAID and the Moldovan Association of ICT Companies have applied to the Embassy of Sweden for funding of 17,010 MSEK to co-finance a project related to the establishment of an ICT Excellence Center during the period 2016-2019. The intervention aims at enhancing the competitiveness of the Moldovan ICT industry through the creation of an ICT Excellence Center, which is supposed to fill in the gap between the industry needs and the offer of the Technical University by improving the quality of labor force.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5512000201-MDA-22040

Support for independent media SEK 1 200 000

Radio/television/print media

Beskrivning

Support for independent media

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-90206A0101-MDA-22030

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 18,2 m USD 1.9 m
2018 SEK 4,0 m USD 460 k
2017 SEK 6,0 m USD 702 k
2016 SEK 7,0 m USD 819 k
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
4228,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
16,7 %
(ODA, 2018)

Kommunikation

Innefattar aktiviteter inom kommunikationssektorn, bland annat kapacitetsuppbyggnad och rådgivning för institutioner, utveckling av postverksamhet, aktiviteter gällande telekommunikation, radio/tv/tryckta medier samt informations-och kommunikationsteknologi (ICT).