2 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 566 t, summerat på
Preparatory support AJMTEM SEK 306 926

Environmental education/training

Beskrivning

The pre-core support granted for AJMTEM is a simplified contribution which aims at supporting the organization to develop its internal capacities and policies. During pre-core support phase AJMTEM will implement priority recommendations provided by the Nordic Consulting Group in the system-based audit report produced in 2018. Therefore, it will develop institutional capacities, internal routines, staff knowledge and skills to be able to implement core-support activities. Based on a follow-up report on pre-core activities to be conducted tentatively in January 2020, Sida may consider continuing with core-support with AJMTEM based on the Strategic Plan, RAF and strategic budget developed during pre-core support. The interventions' total budget is 306 926 SEK.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13677A0101-MDA-41081

Preparatory Support National Environmental Centre Moldova SEK 258 681

Environmental policy and administrative management

Beskrivning

The pre-core support granted for NEC is a simplified contribution which aims at supporting the organization to develop its internal capacities and policies. During pre-core support phase NEC will implement priority recommendations provided by the Nordic Consulting Group in the system-based audit report produced in 2019. Therefore, it will develop institutional capacities, internal routines, staff knowledge and skills to be able to implement core-support activities. Based on a follow-up report on pre-core activities to be conducted tentatively in April 2020, Sida may consider continuing with core-support with NEC based on the Strategic Plan, RAF and strategic budget developed during pre-core support. The interventions' total budget is 258 681 SEK.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13678A0101-MDA-41010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 1,0 m USD 109 k
2019 SEK 566 t USD 59.8 k
2018 SEK 5,0 m USD 572 k
2017
2016
2015 SEK 5,4 t USD 643
2014 SEK 31,9 t USD 4.7 k
2013 SEK 8,0 m USD 1.2 m
2012 SEK 3,0 m USD 443 k
2011 SEK 6,0 m USD 925 k
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 SEK 2,4 m USD 235 k
2000 SEK 4,7 m USD 510 k
1999 SEK 4,8 m USD 578 k
1998 SEK 1,3 m USD 165 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
4228,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
16,7 %
(ODA, 2018)

Miljöskydd

Innefattar bland annat aktiviteter som rör bevarande, skydd eller förbättring av den fysiska miljön som inte berör en specifik sektor. Innefattar exempelvis aktiviteter gällande miljöpolitik och förvaltning, utbildning och forskning inom miljöfrågor, skydd av biosfären och biologisk mångfald, naturvårdsområden samt skydd mot och förhindrande av översvämningar.