1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 307 t, summerat på
Preparatory support AJMTEM SEK 306 926

Environmental education/training

Beskrivning

The pre-core support granted for AJMTEM is a simplified contribution which aims at supporting the organization to develop its internal capacities and policies. During pre-core support phase AJMTEM will implement priority recommendations provided by the Nordic Consulting Group in the system-based audit report produced in 2018. Therefore, it will develop institutional capacities, internal routines, staff knowledge and skills to be able to implement core-support activities. Based on a follow-up report on pre-core activities to be conducted tentatively in January 2020, Sida may consider continuing with core-support with AJMTEM based on the Strategic Plan, RAF and strategic budget developed during pre-core support. The interventions' total budget is 306 926 SEK.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13677A0101-MDA-41081

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 307 t USD 35.3 k
2018 SEK 5,0 m USD 572 k
2017
2016
2015 SEK 5,4 t USD 643
2014 SEK 31,9 t USD 4.7 k
2013 SEK 8,0 m USD 1.2 m
2012 SEK 3,0 m USD 443 k
2011 SEK 6,0 m USD 925 k
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 SEK 2,4 m USD 235 k
2000 SEK 4,7 m USD 510 k
1999 SEK 4,8 m USD 578 k
1998 SEK 1,3 m USD 165 k

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
2238,9
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
5,9 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
3,3 %
(ODA, 2014)

Allmänt miljöskydd

Allmänt miljöskydd gäller aktiviteter för bevarande, skydd eller förbättring av den fysiska miljön. Skydd av biosfär, biologisk mångfald, bevarande av områden och kontroll samt förebyggande av översvämningar är inkluderade.