4 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 4,7 m, summerat på
Internews: Viable Media Outlets and CSOs in Moldova SEK 4 090 757

Media & free flow of info

Beskrivning

This support for media sector through Internews is prepared as a simplified contribution. It aims at supporting some media outlets and civil society organizations to develop its internal capacities and strategies. The project is expected to play an important role in strengthening the independent media sector and civil society. The interventions' total budget is 4 090 757 SEK.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13746A0101-MDA-15153

Core support Independent Journalism Center IJC - Core support IJC SEK 404 426

Media & free flow of info

Beskrivning

Core support to Independent Journalism Center (IJC).

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5512000801-MDA-15153

Preparatory (pre-core) support CIJM 2019 SEK 263 655

Media & free flow of info

Beskrivning

This is a simplified contribution of a preparatory nature. The intervention aims at supporting the Center for Investigative Journalism from Moldova (CIJM), a local NGO based in Moldova active in media sector, to develop internal capacities and policies. During pre-core support phase CIJM will implement priority recommendations provided by the Nordic Consulting Group in the system-based audit report produced in 2018. Therefore, CIJM will develop institutional capacities, internal routines, staff knowledge and skills to be able to implement core-support activities. Based on a follow-up report on pre-core activities to be conducted tentatively in December 2019, Sida may consider continuing with core-support with CIJM based on the Strategic Plan, RAF and strategic budget developed during pre-core support. The interventions' total budget is 263 655 SEK.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13492A0101-MDA-15153

Promotion of independent media in Moldova SEK -95 523

Media & free flow of info

Beskrivning

Project contribution to Internews Europe for the promotion of independent media in Moldova.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-12628A0101-MDA-15153

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK -36 t USD -3.9 k
2019 SEK 4,7 m USD 493 k
2018 SEK 2,8 m USD 317 k
2017 SEK 2,7 m USD 320 k
2016 SEK 810 t USD 94.6 k
2015 SEK 1,5 m USD 174 k
2014
2013 SEK -27 t USD -4.2 k
2012 SEK 401 t USD 59.2 k
2011
2010
2009
2008 SEK 214 t USD 32.1 k
2007 SEK 217 t USD 32.0 k
2006 SEK 199 t USD 27.1 k
2005 SEK 192 t USD 25.7 k
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
4228,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
16,7 %
(ODA, 2018)

Regering och civila samhället

Innefattar bland annat aktiviteter som rör stöd för förvaltningssystem och offentlig sektor, hantering av makroekonomiska policyfrågor, HR-förvaltning, organisationsutveckling, stöd till departement och myndigheter, planering och samordning av bistånd. Innefattar även utrikesfrågor, budgetering, beskattning, decentraliseringsprocesser, utveckling av lagstiftning och rättsväsende, demokratiskt deltagande, allmänna val, mänskliga rättigheter, stöd för anti-korruption, civilt fredsbyggande, förebyggande och lösning av konflikter.

(Stat och civilsamhälle inom DAC)