1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 460 t, summerat på
Promote innovation in the area of environment and climate - Promote innovation in the area of environment and climate ECOVISIO SEK 460 000

Trade policy and administrative management

Beskrivning

Promote innovation in the area of environment and climate

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-90207A0101-MDA-33110

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 460 t USD 48.7 k
2018
2017 SEK -1,1 m USD -129 k
2016
2015 SEK 3,1 m USD 364 k
2014 SEK 6,0 m USD 872 k
2013 SEK 9,3 m USD 1.4 m
2012 SEK 345 t USD 51.0 k
2011 SEK 7,2 m USD 1.1 m
2010 SEK 147 t USD 20.4 k
2009 SEK 217 t USD 28.4 k
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moldavien

Human Development Index
107
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
4228,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
1,9 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
16,7 %
(ODA, 2018)

Handel

Innefattar aktiviteter som rör bland annat policyfrågor och planering inom handel. Stöd till departement som ansvarar för handelspolitik, lagstiftning och regelverk samt stöd till tullväsen. Innefattar även handelsfrämjande åtgärder, implementering av multilaterala och regionala handelsavtal samt kompetensutveckling och utbildning inom handel.