Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 615 m USD 70.8 m
2018 SEK 659 m USD 75.8 m
2017 SEK 473 m USD 55.3 m
2016 SEK 575 m USD 67.2 m
2015 SEK 765 m USD 90.7 m
2014 SEK 817 m USD 119 m
2013 SEK 886 m USD 136 m
2012 SEK 772 m USD 114 m
2011 SEK 702 m USD 108 m
2010 SEK 597 m USD 82.9 m
2009 SEK 731 m USD 95.8 m
2008 SEK 793 m USD 119 m
2007 SEK 713 m USD 106 m
2006 SEK 672 m USD 91.2 m
2005 SEK 572 m USD 76.6 m
2004 SEK 486 m USD 66.2 m
2003 SEK 457 m USD 56.5 m
2002 SEK 441 m USD 45.4 m
2001 SEK 430 m USD 41.6 m
2000 SEK 400 m USD 43.6 m
1999 SEK 424 m USD 51.3 m
1998 SEK 253 m USD 31.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Moçambique

Human Development Index
180
(Rankar 187 länder, 2015)
Bruttonationalprodukt (BNP)
585,6
(Per capita i USD, 2014)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
13,4 %
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
5,7 %
(ODA, 2014)