2 aktiviteter med en totalsumma av SEK 245 m, summerat på
Multilateral Debt Relief Initiative IDA 2014-2025 (IDA MDRI) - Multilateral Debt Relief Initiative (IDA MDRI) 2014-2025 SEK 176 680 000

Multilateral skuldlättnad

Beskrivning

Support to the Multilateral Debt Relief Initiative (IDA MDRI)

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999108601-GGG-60030

African Development Fund support to MDRI 2014-2026 SEK 68 790 071

Multilateral skuldlättnad

Beskrivning

Support to The Multilateral Debt Relief Initiative (AfDF MDRI)

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999108701-GGG-60030

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Skulder

Sektorn innefattar skuldavskrivning, omläggning och refinansiering. Kraftigt skuldtyngda länder kan också få bidrag eller krediter för att täcka skulder de är skyldiga multilaterala finansinstitutioner.