1 aktivitet med ett värde av SEK 10,0 m, summerat på
Pacific Foum Fisheries Agency FFA 2016 - Pacific Foum Fisheries Agency FFA 2016713204 - UD2016/16567/GA SEK 10 000 000

Fiskepolitik och förvaltning

Beskrivning

Pacific Foum Fisheries Agency FFA Core support 2016

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10522A0101-OOC-31310

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Denna sektor innehåller all typ av utveckling av jordbruk, skogsbruk och fiske. Bland annat politik, forskning och utbildningar. Exempelvis insatser som involverar jordbrukskooperativ, skogsbrukstjänster eller fiskepolitik och förvaltning.