54 aktiviteter 2014 med en totalsumma av SEK 9 019 m, summerat på
Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 9,174 m USD 970 m
2019 SEK 18,3 md USD 1931 m
2018 SEK 17,6 md USD 2022 m
2017 SEK 14,8 md USD 1726 m
2016 SEK 12,4 md USD 1451 m
2015 SEK 14,8 md USD 1751 m
2014 SEK 9,019 m USD 1315 m
2013 SEK 10,4 md USD 1596 m
2012 SEK 11,4 md USD 1681 m
2011 SEK 11,1 md USD 1712 m
2010 SEK 11,6 md USD 1610 m
2009 SEK 11,9 md USD 1554 m
2008 SEK 10,4 md USD 1562 m
2007 SEK 9,408 m USD 1392 m
2006 SEK 8,133 m USD 1103 m
2005 SEK 8,263 m USD 1106 m
2004 SEK 4,747 m USD 646 m
2003 SEK 5,014 m USD 621 m
2002 SEK 6,111 m USD 629 m
2001 SEK 3,427 m USD 331 m
2000 SEK 5,106 m USD 557 m
1999 SEK 3,996 m USD 484 m
1998 SEK 4,173 m USD 525 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.