1 aktivitet med ett värde av SEK 30,0 m, summerat på
ITC 2013-2016 - ITC 2013-2016. SEK 30 000 000

Stöd för affärslivet

Beskrivning

The International Trade Centre -ITC- aim is to create the conditions for small businesses in developing countries to increase their exports. The ITC strives to achieve sustainable and inclusive development solutions to the private sector, trade institutions and decision makers, which should lead to an increase in trade. Sida supports the ITC development programs. ITC is a joint UN/WTO agency.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105001601-GGG-25010

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Näringsliv

Stöd till näringslivet och annan samhällsservice innefattarallmänt stöd till affärslivet, nätverk mellan allmänheten och privata aktörer men även privatiseringar. Det kan exempelvis handla om reformer för att förbättra företagsklimatet eller kapacitetsuppbyggnad av institutioner inom den privata sektorn.