3 aktiviteter med en totalsumma av SEK 5,9 m, summerat på
GICHD Mine Action 2015-2018 - GICHD Mine Action 2015-2017 SEK 2 500 000

Röjning av landminor

Beskrivning

Geneva International Center for Humanitarian Demining works to eliminate mines and other explosive remmants of war by research, disseminating knowledge and capacity development with local, national and international actors in mine-affected countries.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5213003501-GGG-15250

OECD:s work with Responsible Mineral Supply Chains SEK 2 400 000

Civilt fredsbyggande, konfliktförebyggande

Beskrivning

Funding of a project to develop and promote policies to prevent illegal trade with minerals. It is intended that the guidelines will be used by businesses, governments and civil society.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10634A0101-GGG-15220

OECD-DAC, Core support to the International Secretariat 2016 SEK 1 000 000

Civilt fredsbyggande, konfliktförebyggande

Beskrivning

Contribution to the International Secretariat at OECD

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10675A0101-GGG-15220

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Konfliktförebyggande och konfliktlösning, fred och säkerhet

Stöd för att förebygga och lösa konflikter för att uppnå fred och säkerhet. I denna sektor ingår stöd till att bygga upp och reformera säkerhetssystem samt till det civila samhället för att öka dess kapacitet och kompetens för att kunna granska systemet. Även aktiviteter som som syftar till att minska antalet barnsoldater, återanpassa demobiliserade militärer, förebygga och minska spridningen av handelsvapen och borttagning av landminor  och andra explosiva lämningar efter krig.