4 aktiviteter med en totalsumma av SEK 496 m, summerat på
GEF - Global Environment Facility 2014-2024 - GEF Global Environment Facility 2014-2024 SEK 275 535 000

Miljöpolitik och förvaltning

Beskrivning

Support to Global Environment Facility Trust Fund (GEF)

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999108401-GGG-41010

Adaption Fund (AF) - 713200 - UD2015/10542/MU Adaption Fund (AF) SEK 200 000 000

Miljöpolitik och förvaltning

Beskrivning

Core support

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10512A0101-GGG-41010

SPREP Secr Pacific Reg Environm Pr 2016 - 713203 - UD2016/16566/GA SPREP Secr Pacific Reg Environm Pr 2016 SEK 20 000 000

Miljöpolitik och förvaltning

Beskrivning

SPREP Secr Pacific Reg Environm Pr 2016 Core Support

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10520A0101-OOC-41010

United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD 2014-2017 - UNCCD SEK 699 651

Miljöpolitik och förvaltning

Beskrivning

Support to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD).

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999109701-GGG-41010

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Allmänt miljöskydd

Allmänt miljöskydd gäller aktiviteter för bevarande, skydd eller förbättring av den fysiska miljön. Skydd av biosfär, biologisk mångfald, bevarande av områden och kontroll samt förebyggande av översvämningar är inkluderade.