2 aktiviteter med en totalsumma av SEK 80,0 m, summerat på
OHCHR-Office UN High Commissioner for Human Rights SEK 50 000 000

Mänskliga rättigheter

Beskrivning

Core contribution to United Nations High Commissioner for Human Rights

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999316201-GGG-15160

CBIT Capacity-building Initiative for Transparence 2016 SEK 30 000 000

Ekonomi och utvecklingspolitik

Beskrivning

Core Support 2016

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10686A0101-GGG-15110

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Offentlig förvaltning, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Stöd till regeringar, organisationer och institutioner. Bland annat för att utveckla förvaltning av offentliga finanser, skatteadministration och policys inom den offentliga sektorn. Stöd går även till att förhindra våld mot kvinnor, främja jämställdhet, mänskliga rättigheter, fria medier, demokratiska val och andra former av stöd till civilsamhället. Dessutom går bistånd till lagstiftare, politiska partier, antikorruptionsorganisationer och institutioner samt rättssystemen.