2 aktiviteter med en totalsumma av SEK 539 m, summerat på
European Development Fund (EUF 10) 2014-2024 - European Development Fund (EUF 10) SEK 488 995 607

Flersektorstöd

Beskrivning

Sweden's contribution to the EDF as stipulated by the Internal Agreement and the Cotonou Agreement. The main part of the contribution is managed by the European Commission, whilst a small part is managed by the European Investment Bank. There is thus one donor project number but two channels of delivery. This corresponds to the format used by the Commission.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999305401-GGG-43010

Capital Increase in IBRD for 2013-2016 - 71214 - UD2016/11381/IU - Capital Increase in IBRD for 2013-2016 SEK 50 001 992

Flersektorstöd

Beskrivning

Core support to International Bank for Reconstruction and Development 2013-2016.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999101101-GGG-43010

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Flersektorstöd

Stöd till projekt som berör flera olika sektorer.