1 aktivitet med ett värde av SEK 11,6 m, summerat på
WTO Doha Development Agenda Global Trust (DDAGTF) SEK 11 575 000

Handelspolitik och förvaltning

Beskrivning

Contribution to WTO Doha Development Agenda Global Trust (DDAGTF)

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Multilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-10437A0101-GGG-33110

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Handelspolitik, regleringar och turism

Handelspolitik, administration och stöd till handelsrelaterade anpassningar och utbildning inom området omfattas inom denna sektor.