52 aktiviteter 2017 med en totalsumma av SEK 10,7 md, summerat på
År Värde
2020 SEK 0
2019 SEK 0,0
2018 SEK 13,3 md
2017 SEK 10,7 md
2016 SEK 8,882 m
2015 SEK 13,8 md
2014 SEK 8,096 m
2013 SEK 9,411 m
2012 SEK 11,4 md
2011 SEK 11,0 md
2010 SEK 11,6 md
2009 SEK 11,9 md
2008 SEK 10,4 md
2007 SEK 9,408 m
2006 SEK 8,133 m
2005 SEK 8,263 m
2004 SEK 4,747 m
2003 SEK 5,014 m
2002 SEK 6,111 m
2001 SEK 3,427 m
2000 SEK 5,106 m
1999 SEK 3,996 m
1998 SEK 4,173 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Multilateralt kärnstöd

Multilateralt kärnstöd är icke-öronmärkt stöd som går till en multilateral organisations (såsom olika FN-organ, EU, Världsbanken, etc.) verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. Hit räknas även det statliga garantikapital som utställs till de multilaterala utvecklingsbankerna.

Dokument