Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 3,456 m USD 365 m
2019 SEK 8,059 m USD 852 m
2018 SEK 7,492 m USD 862 m
2017 SEK 6,850 m USD 801 m
2016 SEK 6,392 m USD 747 m
2015 SEK 5,241 m USD 622 m
2014 SEK 6,783 m USD 989 m
2013 SEK 5,924 m USD 910 m
2012 SEK 5,177 m USD 765 m
2011 SEK 5,011 m USD 772 m
2010 SEK 4,402 m USD 611 m
2009 SEK 5,149 m USD 675 m
2008 SEK 4,199 m USD 629 m
2007 SEK 4,329 m USD 641 m
2006 SEK 4,446 m USD 603 m
2005 SEK 2,784 m USD 373 m
2004 SEK 3,379 m USD 460 m
2003 SEK 1,798 m USD 223 m
2002 SEK 2,825 m USD 291 m
2001 SEK 3,121 m USD 302 m
2000 SEK 1,511 m USD 165 m
1999 SEK 1,328 m USD 161 m
1998 SEK 1,256 m USD 158 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Övrigt (bilateralt, ospecificerat)

Bilateralt bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga biståndskategorierna.