3 aktiviteter 2016 med en totalsumma av SEK 55,5 m, summerat på
GFDRR-WB 2016/17-2019/20 SEK 39 000 000

Disaster prevention and preparedness

Beskrivning

GFDRR; Global Facility for Disaster Risk Reduction, is a partnership of 41 contries and eight international organizations whose aim is to assist developing countries in reducing their voulnerability against natural disasters and climate changes.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10470A0101-GGG-74010

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 2016 - 713118 - UD2015/10290/MU - United Nations Office for Disaster Risk Reduction SEK 15 000 000

Disaster prevention and preparedness

Beskrivning

Support to United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Utrikesdepartementet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-2-9999123401-GGG-74010

JPO UNICEF 2014 Fiji/Sudan DDR/Resilience JH SEK 1 501 397

Disaster prevention and preparedness

Beskrivning

The contribution is addressed to the Agenda 2030 goal 13: Climate Action. Thematic area is human security in relation to catastrophes such as typhoons, cyclons and seismic activity by ensuring constant readiness to any emergency that may arise in the region. JPO program (Junior Professional Officers) are an important part of the total Swedish focus on increased Swedish participation in international organizations. The program offers young graduates the opportunity to serve in the UN and other international organizations.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5412010301-GGG-74010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 2,0 m USD 209 k
2019 SEK -677 t USD -72 k
2018 SEK -377 t USD -43 k
2017 SEK 10,0 m USD 1.2 m
2016 SEK 55,5 m USD 6.5 m
2015 SEK 26,9 m USD 3.2 m
2014 SEK 21,7 m USD 3.2 m
2013 SEK 88,2 m USD 13.5 m
2012 SEK 131 m USD 19.3 m
2011 SEK 52,7 m USD 8.1 m
2010 SEK 73,6 m USD 10.2 m
2009 SEK 95,6 m USD 12.5 m
2008 SEK 47,1 m USD 7.1 m
2007 SEK 24,1 m USD 3.6 m
2006 SEK 19,3 m USD 2.6 m
2005 SEK 7,1 m USD 952 k
2004 SEK 9,0 m USD 1.2 m
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Övrigt (bilateralt, ospecificerat)

Bilateralt bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga biståndskategorierna.

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap

Innefattar aktiviteter som reducerar risken för katastrofer, bland annat kartläggning av naturliga risker, lagstiftning om byggnormer och varningssystem. Innefattar även insatser gällande utbildning, katastroflager och katastrofplanering, inklusive beredskap för flyktingsituationer.