4 aktiviteter 2016 med en totalsumma av SEK 6,8 m, summerat på
The Swedish Agency for Marine and Water Management - Swed. Agency for Marine & Water Management 2014-18 SEK 3 958 548

Fishing policy and administrative management

Beskrivning

Support to Swedish Agency for Oceans and Water (HAV) for the establishement of a global programme aiming at 1) increased impact of Swedish positons on oceans and water resources management 2) increase dev. countries influence of its fish resources; 3) protection of aquatic ecosystems and climat adaptation; 4) protection of biodiversity on international waters (Beyond National Jurisfdiction).

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5400015001-GGG-31310

ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development - ITP 286b2014 o 2015 Integrated Sustainable Coast SEK 1 547 791

Fishing policy and administrative management

Beskrivning

International training program ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development. Start 2011, 2012, 2013

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7100233805-GGG-31310

ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development - ITP 286a 2014 o 2015 Integrated Sustainable Coast SEK 1 269 917

Fishing policy and administrative management

Beskrivning

International training program ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development. Start 2011, 2012, 2013

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7100233804-GGG-31310

ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development - 286 ISCD audit SEK 60 000

Fishing policy and administrative management

Beskrivning

International training program ITP 286 Integrated Sustainable Coastal Development. Start 2011, 2012, 2013

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7100233802-GGG-31310

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 4,9 m USD 515 k
2018 SEK 9,0 m USD 1.0 m
2017 SEK 55,4 m USD 6.5 m
2016 SEK 6,8 m USD 799 k
2015 SEK 12,4 m USD 1.5 m
2014 SEK 10,1 m USD 1.5 m
2013 SEK 9,5 m USD 1.5 m
2012 SEK 2,1 m USD 315 k
2011 SEK 5,5 m USD 843 k
2010 SEK 5,8 m USD 800 k
2009 SEK 13,3 m USD 1.7 m
2008 SEK 15,2 m USD 2.3 m
2007 SEK 19,6 m USD 2.9 m
2006 SEK 22,4 m USD 3.0 m
2005 SEK 5,1 m USD 680 k
2004 SEK 4,1 m USD 560 k
2003 SEK 8,9 m USD 1.1 m
2002 SEK 7,8 m USD 804 k
2001 SEK 14,1 m USD 1.4 m
2000 SEK 19,0 m USD 2.1 m
1999 SEK 17,6 m USD 2.1 m
1998 SEK 11,6 m USD 1.5 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Övrigt (bilateralt, ospecificerat)

Bilateralt bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga biståndskategorierna.

Fiske

Innefattar bland annat aktiviteter gällande fiskepolitik och förvaltning, utveckling av fiskesektorn, forskning, utbildning, skydd av fiskebestånd och vattenbruk samt aktiviteter gällande hamnar, transport och förvaring.