1 aktivitet 2016 med ett värde av SEK 627 t, summerat på
Feasibility Study -Mining Water Management - Feasibility Study -Water Management SEK 626 896

Mineral/mining policy and administrative management

Beskrivning

Swedish Geological Survey (SGU) conducts a feasibility study mapping an ITP within extractive industries -mining and environmental management especially water

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5412016501-GGG-32210

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019
2018
2017
2016 SEK 627 t USD 73.3 k
2015 SEK 1,2 m USD 143 k
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 SEK 200 t USD 29.9 k
2007
2006 SEK 77,8 t USD 10.6 k
2005 SEK 1,5 m USD 195 k
2004 SEK 1,3 m USD 173 k
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Övrigt (bilateralt, ospecificerat)

Bilateralt bistånd som inte går att kategorisera till särskild geografisk plats och som inte inbegrips inom någon av de övriga biståndskategorierna.

Mineraler och gruvdrift

Innefattar bland annat aktiviteter inom politik och förvaltning inklusive lagstiftning, inventering av mineraltillgångar, informationssystem, rådgivning och kapacitetsuppbyggnad. Innefattar även aktiviteter gällande utvinning och förädling, geofysik, geokemi, infrastruktur, teknik, säkerhet och miljö.