1 aktivitet 2015 med ett värde av SEK 20,2 md, summerat på
Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 2,522 m USD 267 m
2018 SEK 4,560 m USD 525 m
2017 SEK 7,078 m USD 828 m
2016 SEK 7,029 m USD 821 m
2015 SEK 20,2 md USD 2397 m
2014 SEK 7,514 m USD 1095 m
2013 SEK 4,593 m USD 705 m
2012 SEK 3,863 m USD 571 m
2011 SEK 3,173 m USD 489 m
2010 SEK 2,857 m USD 397 m
2009 SEK 2,342 m USD 307 m
2008 SEK 2,508 m USD 375 m
2007 SEK 1,745 m USD 258 m
2006 SEK 1,212 m USD 164 m
2005 SEK 1,072 m USD 143 m
2004 SEK 1,311 m USD 178 m
2003 SEK 1,541 m USD 191 m
2002 SEK 1,342 m USD 138 m
2001 SEK 840 m USD 81.3 m
2000 SEK 763 m USD 83.3 m
1999 SEK 660 m USD 79.8 m
1998 SEK 778 m USD 97.9 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Flyktingkostnader i Sverige

Avräkning från biståndsbudgeten för kostnader relaterade till flyktingmottagning i Sverige, som klassificeras som bistånd av OECD/DAC.