Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 45,5 m USD 4.8 m
2019 SEK 245 m USD 25.9 m
2018 SEK 271 m USD 31.2 m
2017 SEK 243 m USD 28.4 m
2016 SEK 245 m USD 28.6 m
2015 SEK 271 m USD 32.2 m
2014 SEK 281 m USD 41.0 m
2013 SEK 196 m USD 30.1 m
2012 SEK 94,3 m USD 13.9 m
2011 SEK 213 m USD 32.8 m
2010 SEK 182 m USD 25.2 m
2009 SEK 101 m USD 13.2 m
2008 SEK 92,8 m USD 13.9 m
2007 SEK 151 m USD 22.3 m
2006 SEK 127 m USD 17.2 m
2005 SEK 170 m USD 22.8 m
2004 SEK 63,1 m USD 8.6 m
2003 SEK 105 m USD 13.1 m
2002 SEK 151 m USD 15.6 m
2001 SEK 87,1 m USD 8.4 m
2000 SEK 134 m USD 14.6 m
1999 SEK 110 m USD 13.3 m
1998 SEK 79,3 m USD 10.0 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Rwanda

Human Development Index
157
(Rankar 189 länder, 2019)
Bruttonationalprodukt (BNP)
772,9
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
12,0 %
(ODA, 2018)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
6,3 %
(ODA, 2018)